Skip to main content

Resevillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR.

Nedanstående särskilda resevillkor gäller före allmänna resevillkor som är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014.

Arrangör/Resegaranti

Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor Göteborgsvägen 108 31133 Falkenberg som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti, vilket innebär att resenären har det skydd och de rättigheter som bestämmelserna kräver. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor och resvägar om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi förbehåller oss rätten att inställa en resa som ej fått tillräckligt antal resenärer, minimiantal 30 personer. Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej rår över. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

Bokning

Anmälan är bindande så fort muntlig eller skriftlig beställning gjorts och inbetalningskort och bekräftelse erhållits

Anmälan och betalning

Anmälan till resa göres hos S&S-resor, tel. 0346-130 27 eller e-post: info@sos-resor.se.
Anmälningsavgiften är 20% av resans pris.

Vid teater eller arrangemangsbiljetter kan anmälningsavgiften höjas, se teaterbiljetter. Slutlikvid skall erläggas enligt  uppgift på fakturan.

Administrationsavgift vid Deltagarbevis/ Betalningsunderlag via brev tillkommer med 25:-/ bokning.

Utebliven betalning gäller EJ som avbokning.

Avbeställningskostnader

Bokade teater- eller arrangemangsbiljetter återbetalas EJ.
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas

Bokade teater- eller arrangemangsbiljetter omfattas EJ av avbeställningsskyddet.

Enkelrumstillägg

Kan uttagas av resenär som beställt plats i dubbelrum om rumspart ej kan ordnas. Vid boende i enkelrum tillkommer enkelrumstillägg vilket ses som ett tillägg för att ensam få disponera ett rum, en kostnad som hotellen tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar före en avresa.

Ändring av bokning

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 200 kr/person.

Teaterbiljetter

Bokade biljetter återlöses ej och omfattas ej av avbeställningsskyddet.
För inställd teaterföreställning p.g.a. sjukdom m.m. ansvaras ej. Ersättare för skådespela­re/artis­ter kan förekomma vid sjukdom m.m. Ovanstående görs av produktionsbolaget och är helt utanför vår kontroll.

Reseförsäkring

Resenären ombesörjer själv det skydd som han anser erforderligt såsom ansvar-, olycksfalls– och resgodsförsäkring.
Om du blir sjuk är det viktigt att du har med dig Försäkringskassans ”blå kort” European Health Insurance Card.

Pass/visum/vaccination

Till alla resemål utanför Norden erfordras giltigt pass, som skall vara giltigt tre månader efter hemkomst. För icke svenska medborgare kan det krävas visum i vissa länder. Kontrollera med det berörda landets konsulat eller ambassad före avresan.
Resenären ansvarar själv för att giltigt pass, nödvändiga visa och andra handlingar ordnas och medföres.

Resenärens Ansvar

Resenär har att följa reseledares / chaufförs anvisningar och ordningsregler som gäller för resan.  Om  bruk av alkoholhaltiga drycker och störande uppträdande  av vår besättningen (ej resenär)  bedöms uppstå, kan arrangören häva avtalet på plats, varvid passagerare får lämna fordonet med omedelbar verkan utan rätt att kräva ersättning eller kompensation. Däremot har arrangören rätt att kräva skadestånd för ev försening och olägenhet som kan ha uppstått.
Resenär har under resan att infinna sig på plats senast angivna tider, alt. att på egen omsorg & bekostnad ansluta till gruppen.

Gäster med speciella behov

Ibland finns särskilda önskemål inför en resa som exempelvis kan gälla bussplats/ hotellrum intill bekanta, allergier, specialkost eller handikapp. Dessa skall meddelas vid bokning så att hotellen/ restauranger blir informerade i god tid. Vi kan inte garantera att alla önskemål men vi kommer att göra vad vi kan för att de ska uppfyllas.

Var går jag på

Plats och tid finner du på resebeviset / inbetalningskopian. Resenär ska infinna sig på plats senast 10 min innan angiven tid då viss tidsförskjutning kan förekomma. Ingen av eller påstigning ”utefter vägen”.

Bagage

Du ansvarar som resenär för dina tillhörigheter liksom transport av ditt bagage till och från bussen. Allt bagage ska vara märkt med resenärens namn, bostadsort, resmål. Max bagagevikt 25 kg / resenär. Det kan vara svårt att återfå kvarglömda effekter. Vi efterforskar till självkostnad, dock lägst 100:-.Upphittat gods lagras 4 dagar. Skador reklameras omedelbart.

Skrymmande Bagage

Rullator, rullstol, barnvagn etc. kräver godkännande från resebyrån för att få lastas ombord pga. platsbrist.

I & Urlasting

Bagage får endast lastas och lossas av vår chaufför / personal. Om resenär lossar eller lastar bagage i bagage luckor och skada eller fellastning av eget eller annan resenärs bagage härav blir följden, har resenären att på eget ansvar och på egen bekostnad fullt ut ersätta skada, förlust, tullbehandlingar och extra transporter som kan uppkomma.

Genomförande av resa

Inställande av 1-dagarsresa p g a för få deltagare meddelas senast 3 dagar före avresedagen. På 2-3 dagsresor 7 dagar före avresedagen.  Längre resor senast 14 dagar före avresedagen.

Kvarglömda effekter

Tänk på att kvarglömda effekter kan vara svåra att återfå. Vi har mycket begränsade resurser till efterlysning. Kontrollera därför mycket noggrant hotellrum, restaurang och buss innan Du lämnar dessa. Kvarglömda effekter i bussarna sparas i en månad

Reservation

Vi reserverar oss för felskrivningar, hotellbyten, prisjusteringar och ändringar i programmet innan och under resa.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom detta! Det sparar tid för både dig och oss.

Vi ser fram emot att ha Er som gäst på våra resor.

Sök resa

Kontakta oss
(jour för akuta ärenden, tryck 1)
Öppet:
  • tisdag - torsdag
    09.00 - 12.00
Adress:
S&S-resor
Göteborgsvägen 108
311 33 Falkenberg